Jak uzyskać certyfikat ISO 9001?

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to poprawa wizerunku organizacji poprzez potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001. Certyfikat ISO 9001 to również wykazanie zaangażowania w spełnienie wymagań uznawanych na arenie światowej dobrych praktyk odnoszących się do sposobu zarządzania organizacją, ukierunkowanego na spełnienie oczekiwań i zadowolenie klientów oraz zapewnienie produktu / usługi o wysokiej jakości.

Certyfikacja ISO 9001 to proces złożony, wymagający zaangażowania na różnych poziomach organizacji. Wiąże się z identyfikacją i uporządkowaniem procesów zachodzących w organizacji, przydzieleniem odpowiedzialności, opracowaniem niezbędnej dokumentacji ISO 9001, szkoleniami pracowników. Dlatego też właściwe określenie harmonogramu działań zarówno w ujęciu czasowym, jak również w zakresie wykonywanych zadań związanych z wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością, a następnie jego certyfikacją jest istotne, aby w sposób sprawny i skuteczny uzyskać certyfikat ISO 9001.

Wdrożenie ISO 9001 w firmie

Jesteśmy firmą konsultingową, która od wielu lat zajmuje się wdrożeniami systemu ISO 9001 w organizacjach. Realizujemy kompleksowe wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 oraz wspieramy naszych klientów w uzyskaniu certyfikatu ISO 9001. Dzięki naszym konsultantom proces uzyskania certyfikatu ISO 9001 jest prosty i skuteczny. Posiadamy duże doświadczenie w zakresie normy ISO 9001. Dedykujemy indywidualnego konsultanta, który poprowadzi Państwa firmę przez wszystkie etapy procesu wdrożenia i certyfikacji SZJ ISO 9001. Skupiamy się na doskonaleniu wdrażanych systemów zarządzania, wskazując możliwości optymalizacji procesów i upraszczania działań oraz dokumentacji ISO.

W zakresie wdrożenia systemu ISO 9001 oferujemy następujące warianty współpracy:

 Wdrożenie ISO 9001:2015 - wariant kompleksowy

 

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015: audyt zerowy, opracowanie dokumentacji systemowej, szkolenia dla pracowników, szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 9001, audyt wewnętrzny i przegląd zarządzania, udział w audycie certyfikującym.

Większość prac związanych z wdrożeniem ISO 9001 wykonuje zespół naszych konsultantów. Nakład pracy pracowników Twojej firmy ograniczony jest do niezbędnego minimum.

 

Czytaj więcej o kompleksowym wdrożeniu ISO 9001:2015

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ

 Wdrożenie ISO 9001:2015 - wariant uproszczony

 

Jeśli chcesz wdrożyć system ISO 9001 samodzielnie i potrzebujesz jedynie osoby, która Cię pokieruje przez kolejne etapy wdrożenia lub udzieli niezbędnych informacji i cennych uwag w trakcie samodzielnej realizacji kolejnych działań, skorzystaj z naszego wariantu uproszczonego.

W ramach uproszczonego wariantu współpracy w zakresie wdrożenia ISO 9001 oferujemy:

SZKOLENIE DLA AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO ISO 9001 realizowane w formie:

- indywidualnego webinarium czytaj więcej  lub

- samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi  czytaj więcej

AUDYT WEWNĘTRZNY ISO 9001

Zakres działań w ramach wariantu uproszczonego ustalamy wspólnie z Tobą na etapie przygotowania oferty cenowej.

Ile trwa wdrożenie ISO 9001? Ile kosztuje wdrożenie systemu ISO 9001?

Czas wdrożenia ISO 9001 zależy od wielu czynników, przede wszystkim uwarunkowany jest wielkością organizacji, specyfiką jej działalności oraz złożonością procesów, które w niej zachodzą. Wdrożenie ISO 9001 trwa zazwyczaj od kilku tygodniu do kilku miesięcy.

Na koszty wdrożenia systemu ISO 9001 wpływ ma również szereg czynników, wśród których możemy wymienić np. wielkość organizacji czy liczbę lokalizacji, w których realizowany jest projekt. Każdy projekt wdrożenia ISO 9001 wyceniany jest indywidualnie. Jeśli chcesz otrzymać indywidualną wycenę projektu wdrożenia ISO 9001 w Twojej firmie wraz z czasowym harmonogramem działań zapraszamy do kontaktu.

 

ZAPYTAJ O KOSZTY WDROŻENIA SYSTEMU ISO 9001 W TWOJEJ FIRMIE

Certyfikat ISO 9001 i co dalej? System ISO 9001 w Twojej firmie

 

1) Nadzór stały ISO 9001 / przejęcie funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001

W zakresie systemu ISO 9001 oferujemy również usługi związane z nadzorowaniem systemu zarządzania jakością, polegające na przejęciu zadań i funkcji Pełnomocnika ds. jakości, wykonujemy audyty wewnętrzne i sprawujemy bieżący nadzór nad aktualnością dokumentacji systemowej. Nasze działania ukierunkowane są na praktyczne wykorzystanie systemu ISO 9001 w codziennej pracy naszych Klientów. Dostosowujemy systemy ISO do organizacji, eliminując zbędne lub przestarzałe dokumenty. Przeprowadzamy konsultacje w zakresie optymalizacji działań organizacji, weryfikujemy niezbędną dokumentację ISO, szukamy oszczędności w zakresie utrzymywania systemu ISO. Optymalizujemy dokumentację systemową ISO pod względem jej ilości, szaty graficznej i sposobu identyfikacji tak, aby stanowiła ona skuteczne narzędzia do zarządzania i nadzoru poszczególnymi obszarami funkcjonowania przedsiebiorstwa. 


Wdrożenie ISO 9001:2015

Nasza oferta wdrożeniowa obejmuje pełny zakres działań w ramach wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001


Optymalizacja ISO 9001:2015

Dostosowujemy istniejący SZJ do potrzeb Twojej Organizacji. Eliminujemy zbędne nieczytelne dokumenty i ograniczamy ilość dokumentacji systemowej do niezbędnego minimum


Nadzorowanie ISO 9001:2015

Oferta obejmuje nadzorowanie SZJ w Twojej Organizacji z możliwością przejęcia pełnego zakresu odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ

2) Szkolenia / kursy ISO 9001

Realizujemy szkolenia zarówno dla kadry kierowniczej, jak i pracowników szeregowych z zakresu wymagań normy ISO 9001 w celu budowania świadomości całej załogi w zakresie spełnienia wymagań normy ISO 9001 i orientacji na zadowolenie klienta. Podczas szkoleń omawiamy opracowaną dokumentację ISO 9001 oraz wymagania normy ISO9001 wspólnie z pracownikami, wskazujemy działania, które należy wykonywać w celu prawidłowego działania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Szkolenia dostosowujemy merytorycznie do grupy szkoleniowej, czyli realizujemy dedykowane szkolenia dla kadry zarządzającej wyższego i niższego szczebla, dedykowane szkolenia dla pracowników działów produkcyjnych.

Przeprowadzamy również szkolenia dla kandydatów na audytora wewnętrznego ISO 9001 dla wyznaczonych pracowników, którzy po wdrożeniu Systemu Zarządzania Jakością i uzyskaniu certyfikatu ISO 9001 będą mogli przeprowadzać audyty wewnętrzne w zakresie ISO 9001 w swoich organizacjach w celu prawidłowego utrzymywania Systemu Zarządzania Jakością.

Szkolenia z zakresu normy ISO 9001 realizujemy w następujących formach:


Szkolenie otwarte ISO 9001

Szkolenia realizowane online w formie webinarium otwartego (w formie wideokonferencji, na żywo z trenerem)


Szkolenie online ISO 9001

Szkolenie online indywidualne. Oszczędzając czas i obniżając koszty, zdobądź certyfikat Audytora wewnętrznego ISO 9001 przez Internet


Szkolenie dedykowane ISO 9001

Szkolenia organizowane dla Twojej firmy już od 3 osób, interpretacja wymagań normy ISO 9001 w odniesieniu do Twojej Firmy

Produkty z serii ISO.ONLINE to skuteczne i funkcjonalne narzędzia wspomagające pracę w systemach zarządzania zarówno dla osób zaczynających swoją przygodę z tematyką ISO, jak również dla doświadczonych pełnomocników, specjalistów i wszystkich zaangażowanych
w tworzenie i doskonalenie systemów zarządzania w swoich organizacjach!

W ISO.ONLINE znajdziesz szkolenia online realizowane w formie webinariów indywidualnych oraz w formie samodzielnego zapoznania się z materiałami szkoleniowymi. Materiały szkoleniowe opracowane w formie prezentacji / filmu z narratorem, który w przystępny sposób opowie Tobie np. co to jest system ISO 9001, jakie są wymagania systemu ISO 9001, ile trwa proces uzyskania certyfikatu ISO 9001. Wymagania normy ISO 9001 przekładamy na praktyczne rozwiąania w organizacji, proponujemy wzory dokumentacji ISO 9001.

Wśród szkoleń online z serii ISO.ONLINE znajdziesz szkolenia z zakresu wymagań normy ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, czy też takich standardów, jak BRC Food, czy IFS Food. Realizujemy również szkolenia online dla Audytorów wewnętrznych z wyżej wskazanych norm / standardów.

 

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANE PRODUKTY:

Szkolenie online ISO 9001

Jak zostać audytorem wewnętrznym ISO 9001?

Audytor wewnętrzny / Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 zgodnie z wytycznymi normy ISO 19011

Czytaj więcej

Szkolenie online ISO 22000

Jak przejść na normę ISO 22000:2018?

System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w świetle wymagań normy ISO 22000:2018. Warsztaty praktyczne z dostosowania SZBŻ do nowych wymagań

Czytaj więcej

Dokumentacja ISO 9001

Jak samodzielnie wdrożyć ISO 9001:2015 w firmie?

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy ISO 9001

Czytaj więcej

Dokumentacja systemu HACCP

Jak samodzielnie opracować dokumentację HACCP?

Wzory dokumentów do samodzielnego wdrożenia systemu HACCP w Twojej firmie

Czytaj więcej

Szkolenie online ISO

Szkolenie online dedykowane dla Twojej Firmy z wybranych systemów zarządzania

Czytaj więcej

Konsultacje online system certyfikacji BIO / EKO / ORGANIC

Konsultacje online na  żywo z trenerem - wymagania systemu certyfikaji żywności ekologicznej (BIO/EKO/ORGANIC)

Czytaj więcej

Szkolenie online ISO 45001

Jak przejść na normę ISO 45001?

ISO 45001-2018 - System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Warsztaty praktyczne z wymagań normy ISO 45001

Czytaj więcej

Szkolenie online RSPO

Jak uzyskać certyfikat RSPO?

Certyfikat RSPO dla Twoich produktów - wymagania systemu RSPO, zasady certyfikacji RSPO

Czytaj więcej

ZOBACZ WSZYSTKIE DOSTĘPNE PRODUKTY Z SERII

Zespół SYNERGIAgroup - kim jesteśmy?

Jesteśmy firmą konsultingową, którą tworzy zespół doświadczonych audytorów i trenerów z zakresu systemów zarządzania. Zajmujemy się kompleksowym doradztwem w zakresie systemów zarządzania. Specjalizujemy się w zakresie usług obejmujących całościową realizację projektów wdrożeniowych łącznie ze wsparciem merytorycznym podczas audytu certyfikującego oraz bezpłatnymi konsultacjami po certyfikacji. Zapewniamy bieżące doradztwo, pomoc, wsparcie merytoryczne oraz szkolenia tematyczne z zakresu systemów zarządzania.

Zespół SYNERGIAgroup - dowiedz się więcej, co nas wyróżnia na tle innych firm wdrażających systemy zarządzania

DLACZEGO WARTO WSPÓŁPRACOWAĆ Z SYNERGIAgroup?

 


Uważamy, że dobrze wdrożony system zarządzania pozwala na efektywne zarządzanie całą Organizacją, przyczynia się do poprawy jej funkcjonowania jako całości oraz osiągania założonych celów zgodnych
z przyjętą strategią

Opracowana przez nas metodyka działania opiera się na założeniu, że system zarządzania powinien być dostosowany indywidualnie do każdej firmy przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonej działalności (produkcja, magazynowanie, transport, handel)

W pracach związanych z wdrażaniem systemów zarządzania stosujemy metodologię wykorzystywaną w zarządzaniu projektami, co pozwala nam efektywnie kontrolować każdy etap realizacji działań
 

Na wdrażane systemy zawsze patrzymy przez pryzmat wartości dodanej tak, aby przynosiły one jak najwięcej wymiernych korzyści dla Organizacji w perspektywie długofalowej, nie ograniczając się jedynie do uzyskania certyfikatu

NASZE OBSZARY DZIAŁAŃ W ZAKRESIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA TO M.IN.:

Szkolenia ISO online i stacjonarne

(skuteczne szkolenia online, otwarte i zamknięte w formie warsztatów praktycznych, szkolenia wprowadzające
z zakresu wymagań norm / standardów, szkolenia audytorów wewnętrznych, pełnomocników / managerów, warsztaty doskonalące, szkolenia na wyjazdach integracyjnych)


Nadzorowanie systemu / nadzór stały ISO

(outsourcing roli i odpowiedzialności pełnomocnika ds. jakości / pełnomocnika ds. ISO oraz audytora wewnętrznego, realizacja audytów wewnętrznych, audytów doskonalących, audytów przygotowujących do certyfikacji)

Spełnienie wymagań sieci handlowych

(przygotowanie do audytu sieci handlowych w zakresie ISO 22000, BRC oraz IFS, standardów własnych sieci handlowych, szkolenia z zakresu Systemów Zarządzania wymaganych przez sieci handlowe)Doskonalenie systemów ISO

(doskonalenie systemów zarządzania, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, analiza procesów
w zakresie działań nieekonomicznych, nieprzynoszących wartości dodanej, optymalizacja procesów, standaryzacja pracy, stabilizacja procesów wytwórczych, zapewnienie powtarzalności i jakości wytwarzania w procesie, zastosowanie metody FMEA)


Wdrażanie systemu ISO / Wdrożenia ISO

(realizacja projektów wdrożeniowych w zakresie różnych systemów zarządzania, wdrożenie ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001, BRC, IFS, UTZ, RSPO i in.)

 

Audyty dostawców

(audyty całościowe, audyty cząstkowe, audyty prewencyjne, zatwierdzenie dostawcy, kwalifikacja dostawców, okresowa ocena dostawców, audyty realizowane w reakcji na dany problem)

JAK DZIAŁAMY?

 

 Nasze działania w zakresie wdrażania systemów zarządzania realizujemy według niżej wymienionych etapów.

 

Przedstawiony powyżej schemat działania naszego zespołu wdrożeniowego pozwala na osiągnięcie sukcesu w zakresie realizowanych działań, co Twojej Firmie gwarantuje wdrożenie dopasowanego do indywidualnych potrzeb „uszytego na miarę” systemu zarządzania skutecznie funkcjonującego w dynamicznie zmieniających się dzisiaj realiach biznesu.

CO TO JEST SYSTEM ISO 9001?

System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 wymaga określenia metod nadzoru nad działaniami i procesami wytwarzania produktów i/lub świadczenia usług w celu wykazania, że wymagania klienta oraz inne wymagania, w tym obowiązujące przepisy prawne zostały spełnione przez Organizację.

Korzyścią z wdrożenia systemu zarządzania jakością jest poprawa jakości wytwarzanych produktów i/lub świadczonych usług, jak również ciągłe doskonalenie procesów zachodzących w Organizacji. System ISO 9001 stanowi w praktyce podstawę dla niemal wszystkich pozostałych systemów i uznawany jest za normę jakościową o największym uznaniu na rynku międzynarodowym. Certyfikat ISO 9001 to najczęściej wydawany certyfikat systemów opartych o normy z serii ISO.

 

CO TO JEST NORMA ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001 można wdrożyć we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno w firmach o różnym profilu działalności, jak również w instytucjach publicznych. Normę ISO 9001 można stosować we wszystkich branżach, dla wszystkich produktów i usług. Wdrożenie ISO 9001 ma na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz doskonalenie obsługi klientów. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta. Jedną z zasad zarządzania jakością jest właśnie orientacja na klienta. Organizacje powinny określić kto jest ich klientem, jakie są jego wymagania, co należy zrobić, aby te wymagania spełniać.


 

wdrożenie ISO 9001 ma na celu poprawę jakości produkowanych wyrobów lub świadczonych usług oraz doskonalenie obsługi klientów


 

System Zarządzania Jakością oparty o wymagania normy ISO 9001 można wdrożyć we wszystkich rodzajach organizacji, zarówno w firmach o różnym profilu działalności, jak również w instytucjach publicznych. Normę ISO 9001 można stosować we wszystkich branżach, dla wszystkich produktów i usług


 

norma ISO 9001 jest kompatybilna z innymi normami obowiązującymi w obszarze zarządzania, takim jak ISO 45001 (BHP), ISO 14001 (Środowisko), ISO 22000 (Bezpieczęństwo żywności)


 

przy planowaniu systemu zarządzania jakością należy uwzględnić wymagania obejmujące: zrozumienie organizacji i jej kontekstu, określenie potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron, określenie ryzyka (zagrożenia i szanse) oraz zaplanowanie działań dla przypisania ryzyka i szans, określenie sposobów działania w poszczególnych procesach, ocenę skuteczności tych działań


 

wdrożenie ISO 9001 pozwala na realizację skutecznej i efektywnej działalności biznesowej oraz dostosowanie się do zmieniających warunków na rynku


 

istotnym elementem systemu zarządzania jakością jest podejście procesowe, które sprzyja usprawnianiu obiegu informacji i dokumentów w Firmie oraz dokładnemu przydzieleniu zadań, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnym pracownikom

Jakie są zasady Systemu Zarządzania Jakością?

System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2015 opiera się na 7 zasadach, ułatwiających osiąganie celów określonych przez organizację i jej doskonalenie:

Orientacja na klienta – funkcjonowanie Organizacji uzależnione jest od Klientów, należy zatem rozumieć ich obecne i przyszłe potrzeby oraz starać się przekraczać oczekiwania Klienta

Przywództwo - zapewnienie spójności celów oraz sposobów działania organizacji, tworzenie środowiska wewnątrz Organizacji, w którym wszyscy pracownicy mogą przyczyniać się do realizacji założonych celów

Zaangażowanie personelu - zaangażowanie oraz umiejętności pracowników wpływają na korzyść organizacji

Podejście procesowe – Organizacja osiąga swoje cele w sposób bardziej efektywny, w przypadku kiedy działania i zasoby zarządzane są jako procesy

Doskonalenie – Organizacja powinna nieustannie się doskonalić, wszystkie elementy składające się na Organizację powinny podlegać ciągłemu doskonaleniu

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów - słuszne decyzje oparte są na analizie danych i informacji

Zarządzanie relacjami – dotyczy wszystkich partnerów biznesowych, z którym Organizacja współpracuje, należy  pogrupować partnerów biznesowych według znaczenia relacji z nimi oraz ich pozycji

Wdrożenie ISO 9001 z SYNERGIAgroup to:

gwarancja uzyskania certyfikatu

niskie koszty realizacji projektów

minimalny nakład pracy Twoich pracowników

czas realizacji dostosowany do potrzeb Twojej Firmy

 

Zapytaj o ofertę cenową na wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 w Twojej Firmie

 
 

 

 

 

Kontakt
                     tel.: 601 837 351
e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

DODATKOWA USŁUGA:

NADZÓR STAŁY WDROŻONEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001

Przejęcie przez zewnętrzną firmę konsultingową funkcji, zadań i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. SZJ ISO 9001

 

gwarancja poprawnie prowadzonej dokumentacji systemowej ISO 9001

 

stałe przygotowanie Twojej firmy
do audytów zewnętrznych (jednostki certyfikującej, klientów)

 

przeniesienie zadań
za utrzymanie systemu zarządzania ISO 9001  na firmę zewnętrzną - firmę konsultingową

Usługa nadzoru nad systemem ISO 9001 jako proces zewnętrzny

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tworzymy SMART SYSTEM! 


Działania realizowane w ramach systemów zarządzania łączymy z optymalizacją procesów zidentyfikowanych w Twojej Firmie, dostosowując budowany system zarządzania do specyfiki działalności Organizacji.
 
Dla nas system zarządzania to przede wszystkim optymalny sposób zarządzania Twoją Firmą, a nie tylko dokumentacja wymagana przez odpowiedni standard jakościowy. Celem dokumentacji systemowej jest opisanie funkcjonującego w Organizacji systemu zarządzania. Opracowanie dokumentacji systemowej nie wystarcza, aby system zarządzania działał skutecznie i przynosił wymierne korzyści dla Organizacji.
 
Tylko połączenie działań w obu obszarach takich, jak identyfikacja procesów w firmie i ich optymalizacja oraz opracowanie na tej podstawie dokumentacji systemowej opisującej rzeczywiste działania zachodzące w organizacji pozwala na stworzenie efektywnego systemu zarządzania.
 
Opracowana przez nas metodyka realizacji projektów, uwzględniająca powyższe założenia umożliwia zbudowanie w Twojej Organizacji systemu zarządzania efektywnie funkcjonującego w perspektywie długookresowej.

 
SMART SYSTEM to:


S – solidne fundamenty pod budowę systemu – poznajemy Twoją Firmę, identyfikujemy procesy, aby możliwa była ich optymalizacja
 
M – mierzalne wyniki  - w zakresie współpracy określamy, jaki jest cel projektu oraz jakie są oczekiwania Klienta (ukierunkowanie na osiągnięcie zamierzonych efektów), w zakresie budowanego systemu zarządzania – określamy w Twojej Firmie wskaźniki KPI (czyli kluczowe wskaźniki efektywności, ang. Key Performance Indicators), na podstawie których doskonalony jest system zarządzania
 
A – autentyczny – system funkcjonuje każdego dnia w praktyce, nie tylko na papierze
 
R – rozwojowy – system zarządzania powinien być modyfikowany w miarę potrzeb oraz systematycznie doskonalony (określamy cele zgodne ze strategią oraz kierunkami działania Twojej Organizacji) tak, aby przyczyniał się on do rozwoju całej firmy
 
T – techniki działania – oferujemy zastosowanie nowoczesnych technik w zakresie wdrażania systemu, jak i w trakcie jego nadzorowania (działania oparte na zasadzie zarządzania projektami, możliwość wykorzystania elektronicznej platformy do budowy i nadzorowania dokumentacji systemowej)

Sprawdź naszą ofertą szkoleniową
w zakresie normy ISO 9001:2015

SZKOLENIE ONLINE ISO 9001:2015

Wprowadzenie do SZJ - Podstawy i wymagania systemu ISO 9001. Dowiedz się, jak wdrożyć ISO 9001 w firmie?

System zarządzania jakością w Twojej Firmie według normy ISO 9001:2015 - wprowadzenie, podstawy i metodologia wdrożenia systemu


 

Audytor wewnętrzny ISO 9001. Dowiedz się, jak  prawidłowo przeprowadzić audyt wewnętrzny?

Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO 9001 - uzyskaj nowe kwalifikacje i zdobądź wiedzę praktyczną

 

Szkolenia online (webinaria otwarte) z zakresu normy ISO 9001:2015 - praktyczne omówienie wymagań normy, liczne przykłady praktyczne
 
 Sprawdź najbliższe terminy!

 

MOCNE STRONY NASZYCH PROJEKTÓW WDROŻENIOWYCH:

 

projekty realizowane przez konsultantów - praktyków
SYNERGIAgroup to firma wdrażająca systemy zarządzania, którą tworzy zespół doświadczonych konsultantów, posiadamy doświadczenie jako audytorzy jednostek certyfikujących oraz w pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych / usługowych na stanowiskach kierowniczych
 

identyfikacja możliwych działań usprawniających procesy
wdrażając systemy zarządzania w organizacjach, szukamy optymalnych rozwiązań, eliminujących zbędne czynności
 

niskie koszty realizacji
co przekłada się na atrakcyjność oferty cenowej dla Twojej Firmy przy zachowaniu profesjonalizmu oraz wysokiej jakości świadczonych usług
 

krótki czas realizacji projektu
dostosowujemy się do Twoich potrzeb, jesteśmy elastyczni
 

minimalny nakład pracy
pracowników Twojej Firmy
 

dokładna identyfikacja wymagań prawnych oraz innych
do których spełnienia organizacja jest zobowiązana na początkowym etapie realizacji projektu, a następnie określenie działań, niezbędnych do wykonania w celu uzyskania zgodności z tymi wymaganiami
 

terminowość realizacji
działamy w oparciu o ustalone wskaźniki raportowania postępu naszych prac w odniesieniu do harmonogramu opracowanego na wstępnym etapie realizacji projektu
 

gwarancja 100% skuteczności projektu wdrożeniowego
(wraz z certyfikacją) przy zastosowaniu się organizacji do naszych zaleceń w trakcie realizowanych projektów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

System jakości ISO 9001

Dowiedz się więcej, korzystając z naszej bazy wiedzy:

Co to jest system zarządzania jakością? Co to jest ISO 9001?

ISO 9001 to międzynarodowa norma, zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością. Norma ISO 9001 może być stosowana przez każdą organizację niezależnie od wielkości, miejsca prowadzenia działalności, czy specyfiki działania oraz branży. Norma ISO 9001 ukierunkowana jest na spełnianie wymagań klienta.

Czytaj więcej

Co to jest certyfikat ISO 9001? Ile trwa uzyskanie certyfikatu ISO 9001? Ile kosztuje certyfikat ISO 9001?

Certyfikat ISO 9001 to certyfikat potwierdzający, że w organizacji, która posiada taki certyfikat, został wdrożony i funkcjonuje system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, uznawanej powszechnie na arenie międzynarodowej. Certyfikat ISO 9001 to potwierdzenie, że firma stosuje się do przyjętych podstawowych zasad zarządzania jakością, ukierunkowanych na spełnienie potrzeb i oczekiwań klientów oraz jakość oferowanych produktów / usług.

Czytaj więcej

Jak uzyskać certyfikat ISO 9001? Poznaj etapy certyfikacji ISO 9001

Uzyskanie certyfikatu ISO 9001 to poprawa wizerunku organizacji poprzez potwierdzenie przez niezależną jednostkę certyfikującą, że wdrożony w organizacji System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001.

Czytaj więcej

Jak wdrożyć ISO 9001? Na czym polega wdrożenie ISO 9001? Wdrożenie ISO 9001 – krok po kroku

ISO 9001 to międzynarodowa norma postępowania odnosząca się do zarządzania organizacją bez względu na jej wielkość, zakres i miejsce prowadzenia działalności, złożoność funkcjonujących procesów. Poniżej przedstawiamy kolejne kroki skutecznego wdrożenia ISO 9001

Czytaj więcej

Ile trwa wdrożenie ISO 9001?

Jak długo trwa wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością? Ile czasu potrzebujemy na wdrożenie ISO 9001 w naszej firmie? Takie pytania często padają, kiedy zastanawiamy się na wdrożeniem ISO 9001 w firmie. W poniższym artykule postaramy się przedstawić najważniejsze czynniki, które wpływają na to, jak długo trwa proces wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w organizacji i uzyskania certyfikatu ISO 9001.

Czytaj więcej

Outsourcing funkcji Pełnomocnika ds. ISO 9001, czyli Pełnomocnik ds. ISO 9001 osobą z zewnątrz firmy. Czy to możliwe?

Norma ISO 9001:2015 wymaga, aby kierownictwo organizacji przydzieliło odpowiedzialności i uprawnienia osobom pełniącym istotne role w Systemie Zarządzania Jakością.  Norma ISO 9001:2015 nie określa natomiast na jakich zasadach / na podstawie jakich umów osoby pełniące istotne role w Systemie Zarządzania Jakością mają być zatrudnione w organizacji.

 

Pozostałe obszary działania SYNERGIAgroup

 

   Usługi BHP

 

 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt
tel.: 601 837 351
 e-mail: biuro@synergiagroup.eu

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie oferowanych usług zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Obsługi Klienta.

 

ZAPYTAJ O OFERTĘ NA WDROŻENIE ISO 9001w Twojej firmie

Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi usługami:
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
SYNERGIAgroup    ISO.ONLINE      
           
O nas   Sklep iso.online      
Oferta   Regulamin zakupów      
Systemy zarządzania   Polityka prywatności      
Wdrożenia   Kontakt       
Nadzorowanie   Kategorie produktów      
Szkolenia           
BHP          
 
 
 
Tel. 601 837 351
biuro@synergiagroup.eu
 
Wszelkie prawa zastrzeżone ©2017 - 2021 SYNERGIAgroup
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem